Nowa Sucha. Spotkania w sprawie funduszu sołeckiego

0
48

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Sucha!

Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich, które będą się odbywały w ostatnim tygodniu sierpnia oraz we wrześniu. Głównym tematem tych spotkań będzie uchwalenie przeznaczenia środków finansowych tzw. funduszu sołeckiego. Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, za które będzie można wykonać określone uchwałą zebrania mieszkańców sołectwa zadania na rzecz mieszkańców danego sołectwa lub wesprzeć inicjatywę mieszkańców innych wsi. W skali gminy jest to kwota prawie 335 tys. zł, dlatego warto dobrze przemyśleć na co wydamy te pieniądze. Ustalone zadania będą zatwierdzone do wykonania przez Radę Gminy i zrealizowane w roku przyszłym. Po prawidłowym wykonaniu i rozliczeniu funduszu sołeckiego gmina może w następnym roku ubiegać się o dotację z budżetu państwa w wysokości do 40 % wydatkowanej kwoty.

Zebranie sołeckie jest też okazją do przekazania mieszkańcom wielu innych informacji związanych z funkcjonowaniem naszej gminy, jak również do porozmawiania o innych problemach, które powinniśmy wspólnie rozwiązać.

 

Maciej Mońka

wójt