Nowa Sucha. Wiadomości z Urzędu Gminy

0
113

NIE ZBLIŻAJ SIĘ ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU

 

27 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Sochaczewie rozstrzygnięto IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Konkurs nosił tytuł „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”.

 

Wakacje są czasem, kiedy wykonujemy różne prace polowe z użyciem niebezpiecznych maszyn i urządzeń. Konkurs ten miał na celu uświadomienie zarówno dzieciom jak i rodzicom, jakie zagrożenia wiążą się z pracą z maszynami jak również przypomnienie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Udział w Konkursie brali uczniowie szkół podstawowych. Podzielono ich na dwie grupy wiekowe: I grupa to klasy 0- III, grupa II klasy IV-VI. Na terenie naszego województwa w konkursie wzięło udział 6615 uczniów z 498 szkół. Z powiatu sochaczewskiego było 191 uczestników z 13 szkół.

 

Uroczyste rozdanie nagród, podczas którego nagrodzeni zostali laureaci etapów gminnego i powiatowego poprowadził kierownik sochaczewskiego oddziału KRUS – Mariusz Sobieraj.  Na spotkanie przybyli między innymi zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie – Witold Lorek, kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego – Marta Dudkowska, przedstawiciele samorządu powiatowego, samorządów gminnych oraz sponsorzy. Fundatorem nagród dla laureatów etapu powiatowego było Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

 

Przedstawiamy listę laureatów Konkursu Plastycznego z gminy Nowa Sucha:

 

ETAP GMINNY

 

Grupa wiekowa I (klasy 0-3)

 

1.       Mateusz Kubiak, kl. III SP w Kurdwanowie

2.       Stanisław Woźniak, kl. III SP w Kurdwanowie

3.       Patryk Adamiec, kl. I SP w Kurdwanowie.

 

Grupa wiekowa II (klasy 4-6)

 

1.       Kamila Gerasik, kl. VI SP w Kozłowie Biskupim

2.       Filip Zimochocki, kl. VI SP w Kozłowie Biskupim

3.       Kinga Olbińska, kl. V SP w Kozłowie Biskupim

 

ETAP POWIATOWY

 

Grupa wiekowa II (klasy 4-6)

 

1.       Natalia Brejniak, kl. V SP w Budkach Piaseckich

2.       Filip Zimochocki, kl. VI SP w Kozłowie Biskupim

3.       Mateusz Ostrowski, kl. V SP w Mokasie

Wyróżnienie:  Kamila Gerasik, kl. VI SP w Kozłowie Biskupim

 

 

ETAP GMINNY

 

Grupa wiekowa I (klasy 0-3)

 

( zdj. 1) Mateusz Kubiak, kl. III SP w Kurdwanowie

 

( zdj. 2) Stanisław Woźniak, kl. III SP w Kurdwanowie

 

( zdj. 3) Patryk Adamiec, kl. I SP w Kurdwanowie.

 

Grupa wiekowa II (klasy 4-6)

 

( zdj. 4) Kamila Gerasik, kl. VI SP w Kozłowie Biskupim

 

( zdj. 5) Filip Zimochocki, kl. VI SP w Kozłowie Biskupim

 

( zdj. 6) Kinga Olbińska, kl. V SP w Kozłowie Biskupim

NIE ZBLIZAJ SIE ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU1 NIE ZBLIZAJ SIE ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU2 NIE ZBLIZAJ SIE ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU3 NIE ZBLIZAJ SIE ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU4 NIE ZBLIZAJ SIE ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU5 NIE ZBLIZAJ SIE ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU6

 

 

 

„JAK ZOSTAĆ RZETELNYM I INTERESUJĄCYM DZIENNIKARZEM W EPOCE INFORMACJI”

12 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie rozstrzygnięto XI edycję konkursu dziennikarskiego pt. „Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji”. Organizatorami Konkursu były Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wzięło w nim udział 21 szkół reprezentujących prawie wszystkie gminy powiatu sochaczewskiego. Jedyną szkołą z poza powiatu, która po raz pierwszy uczestniczyła w konkursie był Zespół Szkół z Kampinosu. W sumie do konkursu przystąpiło 14 szkół podstawowych i 6 gimnazjów.  Zgłoszono 45 gazetek szkolnych i  50 artykułów.  Komisja konkursowa w której zasiadły:  Anna Syperek – przewodnicząca, Agnieszka Mijakowska – wiceprzewodnicząca, Monika Gadzińska – przedstawicielka „Echa Powiatu”, patrona medialnego  konkursu, oraz Krystyna Koprowska – Mitek – sekretarz komisji. Prace oceniano w dwóch grupach wiekowych oraz w dwóch kategoriach : pierwsza kategoria – prace indywidualne, kategoria druga – prace zespołu redakcyjnego.

 

Fundatorami nagród tegorocznej edycji konkursu byli: starosta sochaczewski, Tadeusz Koryś, wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, wójt  Gminy Młodzieszyn Joanna Szymańska, wójt Gminy Brochów Andrzej Fijołek, wójt Gminy Nowa Sucha Maciej Mońka,  wójt Gminy Iłów Roman Kujawa, wójt Gminy Kampinos Tomasz Tymoftyjewicz, firma SPEC SPAW K. Mijakowskiego oraz tygodnik „Echo Powiatu”.

 

Nagrody laureatom konkursu wręczali: Tadeusz Koryś – starosta sochaczewski, Przemysław Gaik – członek Zarządu Powiatu, Marcin Podsędek – dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, wójta gminy Nowa Sucha, Macieja Mońkę, podczas uroczystości reprezentowała Elżbieta Sławek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej.

 

Laureatem konkursu z naszej gminy został „KUFER” wydawany przez Szkołę Podstawową w Kozłowie Szlacheckim, który zajął I miejsce w  kategorii: prace zespołu redakcyjnego. Wieloletnią opiekunką gazetki szkolnej jest p. Agata Gołębiewska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

2a0e2071 2a0e20710 2a0e2072 2a0e2074 2a0e2076 2a0e2077

 

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Informujemy, iż od dnia 1 września należy składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 9 w godzinach pracy GOPS.

Osoby, które złożą wnioski wraz z kompletem dokumentów w terminie do końca września ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi w terminie do 30 listopada2014r., natomiast osoby, które złożą komplet dokumentów w terminie do końca listopada będą miały ustalone prawo do świadczeń rodzinnych na miesiąc listopad a wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 grudnia 2014r.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

  • Wniosek
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków  rodziny o wysokości dochodów za rok 2013
  • Zaświadczenie z ZUS o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2013 roku
  • Akty urodzenia dzieci
  • Dowód osobisty
  • Zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat
  • Nakaz podatkowy za rok 2013
  • Zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2013 roku
  • Zaświadczenie z GOPS o wysokości otrzymanych alimentów w 2013 roku
  • Inne dokumenty dokumentujące utratę bądź uzyskanie dochodu od roku 2013 do chwili obecnej.

 

 

 

KOMUNIKAT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przypomina, że do dnia 10 września 2014r. należy dostarczyć do referatu świadczeń rodzinnych (pokój nr 9) zaświadczenia ze szkół potwierdzające kontynuację nauki poza miejscem zamieszkania w celu uzyskania dodatków z tytułu dojazdu lub zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.

 

 

 

 

ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych  embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego  realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

 

 FORMULARZ – Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem

 

Informacje także na stronie http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmuje-powiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanych-embargo&catid=379&Itemid=1114