Nowa Sucha. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

0
94

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia należy składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 9 w godzinach pracy GOPS.

Osoby które złożą wnioski wraz z kompletem dokumentów w terminie do końca września ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi w terminie  do 30 listopada 2017 r. , natomiast osoby które złożą komplet dokumentów w terminie do końca listopada będą miały ustalone prawo do świadczeń rodzinnych na miesiąc listopad a wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 grudnia 2017 r.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE O USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 • Wniosek
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członkówrodziny o wysokości dochodów za rok 2016
 • Zaświadczenie z ZUS o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2016 roku
 • Akty urodzenia dzieci
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 lat
 • Nakaz podatkowy za rok 2016
 • Zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2016 roku
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności
 • Zaświadczenie z GOPS o wysokości otrzymanych alimentów w 2016 roku
 • Inne dokumenty dokumentujące utratę bądź uzyskanie dochodu od roku 2016 do chwili obecnej.

KRYTERIUM DOCHODOWE 674 ZŁ NA OSOBĘ LUB 764 ZŁ W RODZINIE Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM