Nowe nawierzchnie w Młodzieszynie

0
79

Nowa nawierzchnia ul. Wrzosowej, ul. Cichej oraz drogi gminnej przy budynkach komunalnych w Młodzieszynie

Gmina Młodzieszyn wykonała prace remontowe drogi gminnej ul. Wrzosowej, ul. Cichej oraz drogi gminnej przy budynkach komunalnych (dz. nr ew. 188/12) w Młodzieszynie. Prace polegały na wykonaniu nakładki destruktowej wraz z zjazdami zagęszczonymi walcem drogowym. Prace zostały wykonane przy użyciu specjalistycznego sprzętu drogowego w postaci układarki mas bitumicznych przez firmę RYDMAR Ryszard Chłystek z siedzibą w Juliopolu 96 gmina Młodzieszyn.

Remont dróg mógł zostać zrealizowany dzięki staraniom wójt gminy Młodzieszyn, która to pozyskała materiał drogowy w postaci destruktu nieodpłatnie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Gmina poniosła tylko i wyłącznie koszty transportu i rozłożenia materiału na drogach gminnych.

Dzięki wykonanym pracom kolejne drogi gminne stały się bardziej komfortowymi dla naszych mieszkańców ciągami komunikacyjnym zapewniającymi w dobrych warunkach drogowych dojazd do posesji.

.