Nowy dyrektor SP w Rybnie

12
843

Przeprowadzono dwa konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego. Przypomnijmy, że dyrektorów szkół i przedszkoli wybiera się na pięcioletnią kadencję. Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 1 stycznia 2017 r. wójt nie ma możliwości wyboru między ogłaszaniem konkursu a powierzeniem na następne pięć lat obowiązków pełnienia funkcji dotychczasowemu dyrektorowi, w związku z powyższym, gdy kończy się pięcioletnia kadencja wójt musi ogłosić konkurs.

Drugi konkurs przeprowadzony dnia 18 lipca 2017 r. na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie wyłonił kandydatkę Aleksandrę Janinę Wolanin, która była jedyną aplikującą  na to stanowisko. Dyrektor wybrana w konkursie otrzymała 24 lipca br. z rąk wójta gminy Grzegorza Kropiaka akt powierzenia funkcji na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2022 r.

Aleksandra Janina Wolanin jest mieszkanką Sochaczewa. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku nauczycielskim – tytuł magister wychowania fizycznego, następnie studia podyplomowe – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu kierunek Organizacja i Zarządzanie Sportem – tytuł Menadżer Sportu, a także studia podyplomowe – Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku kierunek Menadżer Oświaty – Zarządzanie Oświatą.

Pracę nauczycielską rozpoczęła w 1984 r. w Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim jako nauczyciel wychowania fizycznego. Następnie pracowała w Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie i w Zespole Szkół Nr 1 w Sochaczewie. Ponadto Aleksandra Janina Wolanin posiada kurs kierownika i wychowawcy kolonii i wycieczek. Jest instruktorem pływania, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej oraz posiada patent sternika jachtowego.

Życzymy nowej Pani Dyrektor wielu sukcesów w nowym miejscu pracy i powodzenia w realizacji zamierzonych celów przedstawionych w prezentacji.

 

Wójt Gminy Rybno

Rada Gminy Rybno

Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego