Nowy samochód dla OSP Iłów

0
88

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Iłów został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz budżetu Gminy Iłów.