Nowy samochód dla OSP Iłów

0
130

19 czerwca 2017 roku gmina Iłów podpisała umowę na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego marki STOLARCZYK/MAN dla OSP w Iłowie. Transakcja nastąpiła w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odbiór pojazdu, jak wynika z umowy nastąpi w terminie do 1. września 2017 r. Łącznie z samochodem wydana zostanie dokumentacja niezbędna do jego rejestracji. Koszty zakupu pojazdu w kwocie: 659 832,00 zł. pokryje gmina Iłów, a w kwocie 150 000,00 zł OSP Iłów. Wykonawca zobowiązał się na własny koszt przeszkolić przedstawicieli użytkowników samochodu w zakresie jego obsługi.