Nowy samochód strażacki

0
340

Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie doczekała się nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Stolarczyk Man. Koszt zakupu pojazdu stanowi kwotę 809.832,00 zł, która sfinansowana została ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 202.458,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości: 100.000,00 zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 150.000,00 zł oraz budżetu gminy Iłów w wysokości: 357.374,00 zł.

Jednostka, która otrzymała samochód liczy sobie 107 lat i jest najstarszą jednostką OSP w gminie Iłów, o ile nie w całym powiecie sochaczewskim. W taki samochód jednostka jest jednak wyposażona po raz pierwszy. Mimo, że od wielu lat znajduje się ona w KSRG, będąc elementem organizacji, której służby wykazują dyspozycyjność, odpowiednie wyszkolenie i wyposażenie, to jednak cały czas brakowało samochodu, który umożliwiałby wyjeżdżanie do zdarzeń i wykonywanie działań ratowniczo – gaśniczych na najwyższym poziomie. Stan dotychczasowego wozu pozostawiał bowiem wiele do życzenia.

Od wielu lat jednostka czyniła więc starania o zakup nowego samochodu. Było to rzeczą niełatwą ze względu na wysokie koszty. Z biegiem lat pozyskanie nowego pojazdu stawało się jednak coraz pilniejsze dla strażaków z OSP Iłów, rosła bowiem liczba zdarzeń, do których wyjeżdżali, a dotychczasowy samochód stawał się coraz starszy i mniej sprawny. Liczne wichury, powodzie i pożary na terenie tutejszej gminy mobilizowały druhów do działań w kierunku poszukiwania źródeł finansowania oraz osób i instytucji, które by je wspierały. Podkreślenia wymaga fakt, że w te działania angażowało się wiele osób, jednak nieprzychylność tych, którzy do zakupu samochodu strażackiego odnosili się krytycznie, wcale nie pomagała.

Zakup samochodu stał się jednak faktem. Przyprowadzenie auta od producenta miało charakter uroczysty. Było wydarzeniem publicznym, w którym uczestniczyli mieszkańcy Iłowa. Zainteresowani mogli także obejrzeć jego transmisję, która na żywo emitowana była w Internecie. Wyposażenie jednostki OSP Iłów w nowy samochód niech będzie też okazją do przypomnienia jej historii.

Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie została założona w 1908 r., jednak rejestracja jej Statutu odbyła się w 1910 r. i dlatego ten rok przyjęto jako datę powstania. W latach 1922-25 dla jednostki zbudowana została strażnica, która jednak podczas działań wojennych prowadzonych we wrześniu 1939 r. została całkowicie zniszczona. Do odbudowy remizy przystąpiono w roku w 1955 i prace nad nią prowadzono etapami. Od tego czasu strażnica podlega nieustannej rozbudowie i licznym remontom. W latach 2008-2009 wyremontowano boksy garażowe i wieżę strażacką. Niedawno poprawiono też estetykę sali oraz warunki sanitarne. Swój pierwszy sztandar jednostka otrzymała w roku 1970 r. z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia. W czasie obchodów 100-lecia działalności podczas uroczystości, która odbyła się 16.10.2010 r. nastąpiło poświęcenie i wręczenie jednostce nowego sztandaru, który ufundował samorząd gminy. Jednocześnie odbyła się jego dekoracja Złotym Znakiem Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 28.03.2001 r. OSP Iłów należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Posiada właściwe warunki organizacyjne, sprzętowe i kadrowe do prowadzenia akcji ratunkowych: w czasie pożaru, powodzi, huraganu, wypadku drogowego i innych.

Gmina Iłów