Nowy rok szkolny i nowe wyzwania w Osiemdziesiątce!

Ponad ośmiuset uczniów rozpoczęło zajęcia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego.  Jak zawsze  najwięcej emocji ten dzień dostarcza pierwszoklasistom. W tym roku szkolnym Osiemdziesiątka uruchomiła  5 klas technikum, w których naukę rozpoczynają  124 osoby,  dwie klasy Liceum Ogólnokształcącego z  56 osobami oraz  3 klasy Szkoły Branżowej I Stopnia dla 97 uczniów. W sumie klasy pierwsze w Osiemdziesiątce liczą około 300 uczniów, jak zawsze we wrześniu, uczniowie  zmieniają decyzje, a co za tym idzie niektórzy zmieniają typ szkoły lub profil klasy. 

Nowy rok szkolny 2017/2018 wprowadza szereg zmian w związku z reformą edukacji  – stopniowe wygaszanie gimnazjów, zmiany na poziomie szkół podstawowych –  ośmioletnia szkoła podstawowa. Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, od tego roku  szkołę zawodową zastępuje  dwustopniowa szkoła branżowa. Pierwszy etap będzie trwał trzy lata – dokładnie tyle, ile dzisiejsza szkoła zawodowa.  Po jej zakończeniu uczeń będzie już mógł pracować w zawodzie. Będzie też mógł kształcić się dalej w szkole drugiego stopnia. Zakończy się ona maturą branżową – czyli państwowym egzaminem z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Po tym etapie także będzie można rozpocząć pracę lub pójść na studia.  Na razie do szkół branżowych trafili  absolwenci gimnazjów, od  roku szkolnego 2019 będą to już uczniowie ośmioletniej szkoły podstawowej. W tym samym roku  ruszy pięcioletnie technikum, a w 2020 po raz pierwszy  rozpocznie się kształcenie w szkole branżowej II stopnia. To wszystko czeka nie tylko uczniów Osiemdziesiątki.

gbg

.