Obowiązek umieszczania numerów porządków nieruchomości zabudowanych

0
93

Wójt gminy Sochaczew przypomina o obowiązku właścicieli nieruchomości zabudowanych o umieszczeniu w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.