Obradowała komisja oświaty RG

0
81

2.02.2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie komisji oświaty, podczas którego radni omawiali projektowane działania samorządu zmierzające do wprowadzenia reformy oświatowej. W porządku obrad znalazło się min. omówienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Założenia projektu referował Andrzej Grabarek wyznaczony na koordynatora ds. wdrażania reformy na terenie tutejszej gminy, który wyjaśnił, iż za pomocą jednej uchwały porządkuje się sieć wszystkich szkół gminnych. Wcześniej granice obwodów dla poszczególnych placówek były określane odrębnymi uchwałami. Tzw. spec uchwała określa sieć szkół podstawowych na najbliższe dwa lata, granice ich obwodów oraz funkcjonowanie klas gimnazjalnych.

Jeśli chodzi o granice nowych obwodów w tutejszej gminie, jak wyjaśnił Andrzej Grabarek przygotowany projekt uchwały przewiduje 2 zmiany. Pierwsza z nich będzie dotyczyła zmiany nazwy SP w Brzozowie, która była niekompletna, a  po zmianie będzie nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym. Zmieni się również obwód SP w Iłowie, do którego zostaną włączone miejscowości: Kępa Karolińska i Suchodół.

Obwody szkół, jak wyjaśnił radnym Andrzej Grabarek służą kontrolowaniu spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci z danej miejscowości. Każda wieś na terenie gminy musi być przypisana do danego obwodu. Rejestr dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu prowadzi dyrektor szkoły, w obwodzie  której dziecko zamieszkuje.