Obradowała Rada Powiatu

0
96

Rada Powiatu w Sochaczewie zebrała się po raz 28. w tej kadencji. W poniedziałek, 11 września podjęto trzy uchwały. Rada dokonała zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, a także zmian w tegorocznym budżecie Powiatu. Ponadto, decyzją radnych wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w bieżącym roku.

– W związku z otrzymaną informacją od prezesa Zarządu PFRON, w wyniku ponownego podziału środków na samorządy powiatowe, nastąpiło zmniejszenie środków finansowych PFRON na realizację zadań przez Powiat Sochaczewski o kwotę 8.170,00 zł, zachodzi konieczność ponownego rozdysponowania przyznanych środków na poszczególne zadania – wyjaśniała Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podczas sesji zgromadzeni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze br., które przedstawiła skarbnik powiatu Teresa Pawelak. Określony w uchwale budżetowej na rok 2017 roku plan dochodów wykonany został do 30 czerwca br. w ponad 52%. Z kolei wykonanie planu wydatków budżetowych na koniec czerwca br. wyniosło ponad 45% planu.

W dalszej części obrad informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w pierwszym półroczu tego roku zaprezentował Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie