W oczekiwaniu na setną rocznicę odzyskania niepodległości

0
19

Za nami pierwsze spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. Pomimo że do rocznicowych obchodów zostało 1,5 roku, Sochaczew chce, by miały one wyjątkowy przebieg. Stąd też przygotowania postanowiono rozpocząć z tak dużym wyprzedzeniem.

Przewodniczącym gremium został wybrany jednomyślnie, zgodnie z sugestią burmistrza Piotra Osieckiego, poseł na Sejm i sekretarz stanu Maciej Małecki. Jak obydwaj podkreślali, komitet działać powinien na zasadzie pracy zespołowej i stale współpracować z działającym równolegle komitetem organizacyjnym.

Naszym celem jest to, byśmy 11 listopada 2018 roku, późnym wieczorem, mogli powiedzieć, że dobrze zrealizowaliśmy powierzone nam zadanie – mówił Maciej Małecki.

Z zasiadania w komitecie, z uwagi na sprawy osobiste, zrezygnował Honorowy Obywatel Miasta i były dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Maciej Wojewoda. W liście wystosowanym do pozostałych członków gremium wyraził nadzieję, że uda im się zrealizować wszystkie przyjęte cele i nadać obchodom stulecia należną im rangę.

Pomimo że 8 maja grono to spotkało się pierwszy raz, przedstawiono mnóstwo koncepcji dotyczących tego, jak wyglądać ma setna rocznica odzyskania niepodległości w Sochaczewie. Pojawiły się postulaty okolicznościowych publikacji i albumów, zgłoszone przez Marka Kosieradzkiego oraz proboszcza Piotra Żądło. Ten ostatni podkreślał również, jak istotne jest to, by obchody przyjęły formułę, która odpowiednio przygotuje mieszkańców na 11 listopada 2018 r. Jego zdaniem, z odpowiednim wyprzedzeniem odbywać mogłyby się tematyczne prezentacje sochaczewskich szkół. Ich miejscem mógłby być chociażby kościół św. Wawrzyńca, a sąsiadowałyby one z mszami świętymi. Helena Bajurska oraz burmistrz Osiecki podkreślali natomiast to, że odpowiednio zaakcentować należy rolę, jaką odegrali strażacy z sochaczewskiego OSP w listopadzie 1918 roku. Zgłoszono pomysł odsłonięcia okolicznościowej tablicy bądź obelisku a także zorganizowania rekonstrukcji historycznej związanej np. z przejazdem Ignacego Paderewskiego przez Sochaczew.  Koncepcji było wyjątkowo dużo i nie sposób wymienić wszystkie.

Wielokrotnie wracać będziemy do tego tematu i postaramy się przybliżyć go dogłębnie naszym czytelnikom. Kolejne spotkanie komitetu odbędzie się we wrześniu.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

„Ziemia Sochaczewska”

Skład Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie

Przewodniczący Maciej Małecki, poseł na sejm, sekretarz stanu
ks. Antoni Jaszczołt, Honorowy Obywatel Miasta
dr Jerzy Krupa, Honorowy Obywatel Miasta
Jan Kopeć, Honorowy Obywatel Miasta
Tadeusz Tomaszewski, Honorowy Obywatel Miasta
Jolanta Gonta, starosta sochaczewski
Andrzej Kierzkowski, przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Osiecki, burmistrz miasta
Sylwester Kaczmarek, przewodniczący Rady Miasta
ks. Piotr Żądło, Proboszcz parafii św. Wawrzyńca
płk Andrzej Dąbrowski, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
mł. insp Michał Safjański, komendant powiatowy Policji w Sochaczewie
st. brygadier Piotr Piątkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
hm. Krzysztof Wasilewski, komendant Hufca ZHP w Sochaczewie
Zbigniew Bogdan, prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie
Danuta Radzanowska, przewodnicząca Oddziału NZZS „Solidarność”
Marek Kosieradzki, przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Pożytku Publicznego
Marcin Cichocki, przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu
Jerzy Szostak, redaktor naczelny tygodnika „Expres Sochaczewski”
Paweł Skumiał, prezes Radia Sochaczew i tygodnika „Echo Powiatu”
Robert Małolepszy, redaktor naczelny dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska”