Odeszli od nas w ostatnim roku…

0
232

Jak zwykle przed 1 listopada wspominamy tych, którzy odeszli w minionym roku, a przez lata stanowili ważny element społeczności lokalnej. W ostatnich dwunastu miesiącach straciliśmy m.in. dwoje Honorowych Obywateli Miasta, byłego burmistrza i starostę sochaczewskiego.

Ostatnia smutna wiadomość dotarła do nas 11 października. Walkę z chorobą przegrał Józef Gołębiowski, starosta sochaczewski w latach 2002-2006.

Józef Gołębiowski urodził się w Sochaczewie, ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki, był żonaty, miał dwoje dzieci i czworo wnucząt. W latach 2002-2006 pełnił funkcję starosty sochaczewskiego i przewodniczącego Zarządu Powiatu. W latach 2006-2010 był radnym powiatowym. Kierował Radą Powiatową SLD, a do czasu wyboru na starostę – Wydziałem Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta. Pełnił inne funkcje samorządowe, w tym naczelnika gminy Nowa Sucha, prowadził też własną działalność gospodarczą. Był członkiem zarządu mazowieckiej rady wojewódzkiej SLD. Przez kilka lat, jako asystent krajowy europosła, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego, koordynował pracę jego biur poselskich.
Msza żałobna za jego duszę odbyła się 14 października w kościele św. Wawrzyńca. Miał 70 lat.

Renata Trzos (11 września)
Pracę w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Sochaczewie rozpoczęła w 1985 roku. Od 1996 roku była dyrektorem tej placówki. W 2002 roku otrzymała Złotą Odznakę ZNP, rok później Srebrny Krzyż Zasługi a w 2008 Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odeszła przedwcześnie, miała 51 lat.

Stanisław Czapigo (20 lipca)
Był prorektorem i wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Przez wiele lat pełnił funkcję inspektora oświaty w Urzędzie Miasta, potem związał się z sochaczewską uczelnią. Działał w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Był wiceprzewodniczącym jej Rady Nadzorczej, członkiem zarządu, ostatnio prezesem.

Zbigniew Gajewski (2 maja)
Lekarz, pisarz, społecznik. Pediatra leczący kilka pokoleń sochaczewian. Współzałożyciel i wieloletni prezesa Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego, badacz i propagator kultury serbołużyckiej. Zmarł w wieku 91 lat.

Stanisław Szulczyk (24 marca)
Samorządowiec, były radny Rady Powiatu, zastępca a następnie burmistrz Sochaczewa w latach 1999-2002, wykładowca w sochaczewskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu (1999-2005), W ostatnich latach życia był członkiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Miał 69 lat.

Janina Sitkiewicz (5 stycznia)
Nauczycielka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w latach 1984-1988, społecznik, członek Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodnicząca Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sochaczewie.

Ks. prałat Józef Kwiatkowski (29 grudnia 2016)
Od 2012 roku Honorowy Obywatela Sochaczewa, w latach 1980-2009 proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie, budowniczy tamtejszego kościoła. Bogu i ludziom służył przez 59 lat. Odszedł mając 83 lata.

Maria Gołkowska (27 grudnia 2016)
Od 2014 roku Honorowy Obywatela Sochaczewa, przez ponad cztery dekady nauczycielka języka polskiego w kilku sochaczewskich szkołach, aktywna działaczka NSZZ „Solidarność” w latach PRL, animatorka życia społecznego i kulturalnego, współzałożycielka „Ziemi Sochaczewskiej”, odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miała 81 lat.

Andrzej Nagłowski (5 listopada 2016)
Były prezes zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sochaczewie, radny Rady Gminy Sochaczew, a w latach 2004-2006 najpierw zastępca, a potem dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie. Odszedł w wieku 64 lat.