Oferty pracy dla osób cywilnych

0
310

Nabór na stanowisko Inspektor Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie ogłasza nabór na stanowisko Inspektor Zespołu Finansów i Zaopatrzenia.

 

Warunki pracy:

 • wyjazdy służbowe,
 • praca przy komputerze,
 • obsługa pojazdów służbowych Policji.

 

Zakres obowiązków:

 • bieżące kontrolowanie stanu technicznego i dokumentacji związanej z eksploatacja sprzętu transportowego,
 • miesięczne rozliczanie pojazdów służbowych, oraz nadzór nad prawidłowym korzystaniem z kart FLOTA,
 • prowadzenie postepowań szkodowych związanych z uszkodzeniem sprzętu transportowego,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu przeciwpożarowego oraz techniki policyjnej,
 • prowadzenie ewidencji oraz całokształtu gospodarki mandatowej w KPP Sochaczew,
 • wydawanie odzieży ochronnej oraz środków higieny osobistej pracownikom KPP Sochaczew,
 • sporządzanie zamówień na materiały techniki policyjnej,
 • przesyłanie sprzętu przeciwpożarowego i kontrolno-pomiarowego w celu dokonania legalizacji bądź naprawy.

 

Niezbędne wymagania: 

 • wykształcenie: średnie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/ CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać do: 21.08.2017roku.

Decyduje data stempla pocztowego, osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Dokumenty należy złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie, ul. Warszawska 23, 96-500 Sochaczew.
Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Sochaczewie tel. 46 863 72 27.