Pamięć

0
70

18 listopada 2017 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie uczestniczyli w uroczystości poświęcenia odnowionego cmentarza w Leontynowie. W leontynowskim lesie znajdują się mogiły poległych żołnierzy Wojska Polskiego na początku drugiej wojny światowej w 1939 roku.

Przypomnijmy jego historię ze źródła, z Muzeum Ziemii Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą dowiadujemy się: Po zamknięciu przez Niemców przepraw przez Bzurę, po 18.09.1939 r., w lasach Leontynowa zebrał się kilkusetosobowy oddział z różnych pułków (między innymi 10 i 19, 57 pp), które w poprzednich dniach utraciły w walce zwartość. Nie znając sytuacji ogólnej, w warunkach otoczenia, grupa ta organizowała samodzielny punkt obronny. Wznoszące się nad rejonem wsi zalesione wydmy stały się dla polskich żołnierzy polowym bastionem, którego wg relacji ludności bronili jeszcze do ostatnich dni września 1939 r. Dzięki relacji rodziny Winnickich, zamieszkujących w 1939 r., w Starych Budach, w gospodarstwie leżącym 500 m od cmentarza, dowiadujemy się o dramatycznej walce pochowanych tutaj żołnierzy: „Żołnierze Ci, młodzi chłopcy, bronili się tutaj wytrwale już wiele dni po zakończeniu bitwy. Wcale nie chcieli zdać się Niemcom do niewoli. W końcu kiedy po walce zbombardowała ich artyleria, wielu leżało w lesie już rannych i konających,to tak nawoływali: Mamusiu, przyjdź po mnie…” Cmentarzem przez wiele lat opiekowali się okoliczni mieszkańcy.

Teraz dzięki licznym grupom rekonstrukcyjnym, które powstają i ich zaangazowaniu w przywracaniu historii i pamięci o minionych latach, miejsca pochówku obrońców ojczyzny są przywracane na nowo. Pracami nad renowacją cmentarzy znajdujących się na Trakcie pamięci zajmują się społecznicy- członkowie Muzealnej Grupy Historycznej im. II/18 pp, działającej przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. Wśród licznie przybyłych gości były grupy rekonstrukcyjne: z Sochaczewa, Łowicza i okolic. Odczytany był apel poległych, oddane były salwy honorowe i śpiewano wojskowe pieśni. Poświęcenia cmentarza dokonał ks. proboszcz dr Dariusz Kuźmiński z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Młodzieszynie.

Przywracanie pamięci o zapomnianych i poległych żołnierzach to główny aspekt tej uroczystości.

Przedstawiciel mieszkańców DPS- u złożył biało – czerwoną wiązankę pod krzyżem.

Jesienna pogoda tego dnia zachęciła nas do skosztowania ciepłej wojskowej grochówki, którą przygotowała Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Starych. Bardzo chcieliśmy być na tej uroczystości.

Cześć ich Pamięci.

Marcin Hugo-Bader