Pamięci ofiar stanu wojennego

0
54

Miasto, powiat i sochaczewski oddział NSZZ „Solidarność” nie zapominają o wydarzeniach sprzed 35 lat i tragicznej dla Ojczyzny dacie 13 grudnia. Hołd oddano opozycjonistom, działaczom wolnych związków zawodowych, internowanym, rodzinom nękanym przez aparat bezpieczeństwa, ofiarom stanu wojennego…

W rocznicę jego wprowadzenia kwiaty złożono przed tablicą pamiątkową na skwerze NSZZ „Solidarność” (przed Urzędem Miasta) oraz pod tablicą patrona „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, wmurowaną w ścianę kościoła św. Wawrzyńca.

Hołd ofiarom stanu wojennego oddali burmistrz Piotr Osiecki z zastępcami M. Fergińskim i D. Dobrowolskim, starosta Jolanta Gonta z wicestarostą T. Głuchowskim oraz delegaci sochaczewskich zakładów pracy, w których działają struktury „Solidarności”, z szefową lokalnych struktur Danutą Radzanowską.

– Mam duży szacunek dla tych, którzy się wtedy nie poddali, dla tych którzy wydawałoby się w sytuacji beznadziejnej, w zderzeniu z tak potężnym aparatem represji jednak się nie załamali. Dzięki temu żyjemy w wolnej Polsce – mówił burmistrz Piotr Osiecki

Pamiętam ten dzień jakby to było dziś. Dowiedziałam się z telewizji, że wprowadzono stan wojenny, już pierwszego dnia przeszukiwali nas funkcjonariusze SB. Pamiętam czołgi na ulicach i to jak bardzo źle działo się w Polsce. Nigdy nie zapomnę tamtych dni – mówiła Danuta Radzanowska

Przypomnijmy, że pomnik „Solidarności” na skwerze przed Urzędem Miejskim odsłonięto 13 grudnia 2005 roku. Na 24 tonowym kamieniu podarowanym mieszkańcom miasta przez firmę Energop umieszczono tablicę upamiętniającą 25 lecie działalności NSZZ „Solidarność”. Kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu 2005 roku Rada Miejska nadała skwerowi imię „Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ”.

Z kolei tablica upamiętniająca działalność i męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, umieszczona na ścianie bocznego kościoła św. Wawrzyńca, została odsłonięta 3 listopada 2004 roku, w dwudziestą rocznicę śmierci kapelana „S”

.