PIP dziękuje Teresinowi

0
15

Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała specjalne podziękowanie dla społeczności Zespołu Szkół w Teresinie za aktywny udział w Programie Edukacyjnym PIP. Teresińska placówka organizowała zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy będące elementem programu „Kultura Bezpieczeństwa”. Podziękowania dla szkoły złożył Andrzej Kwaliński, Okręgowy Inspektor Pracy.

Powyższy program od 2006 roku realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Adresowany jest on głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest z pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego, który nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć, a także wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy.

W projekcie udział biorą szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski, w tym właśnie Zespół Szkół w Teresinie.

ZST