Podsumowanie III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Bio-różnorodni 2017

0
127

W piątek 2 czerwca w parku rekreacyjno–wypoczynkowym w Kampinosie, podczas XVI Święta Kampinoskiej Oświaty oraz Gminnego Dnia Dziecka, odbyła się gala wręczenia nagród laureatom III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Bio-różnorodni 2017” pod hasłem „Gady i płazy nie budzą w nas odrazy”.

Celem konkursu było budowanie postaw proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku oraz aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na Mazowszu.

W konkursie zorganizowanym przez Gminę Kampinos uczestniczyło 1 449 uczniów z 39 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Uczestników do konkursu zgłosiły szkoły z Warszawy, Stupska, Sochaczewa, Brochowa, Grodziska Mazowieckiego, Sierpca, Płocka, Lubowidza, Iłowa, Ciechanowa, Otwocka, Ożarowa Mazowieckiego, Tarczyna, Wejda, Celestynowa, Rybna, Kątów, Leszna, Zaborowa, Łysych, Latowicza oraz Legionowa.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach zróżnicowanych ze względu na wiek uczestników:

– praca plastyczna dla uczniów klas I-III SP, uczniów klas IV-VI SP oraz uczniów Gimnazjum

– praca przestrzenna – maskotka (pluszak, przytulanka) – dla uczniów klas IV – VI  SP oraz uczniów Gimnazjum,

– test wiedzy dla uczniów klas IV-VI SP oraz uczniów Gimnazjum.

Przed komisją konkursową stało bardzo trudne zadanie. Uczniowie klas I-III wykonali 186 prac plastycznych, uczniowie klas IV – VI – 339 prac, zaś uczniowie Gimnazjum – 252. Prace przestrzenne nadesłało 121 uczniów klas IV – VI oraz 86 uczniów Gimnazjum.
W teście wiedzy zmagało się 222 uczniów szkół podstawowych i 243 uczniów gimnazjum. Łącznie komisja konkursowa oceniała 777 prac plastycznych, 207 prac przestrzennych i 465 testów.

W każdej kategorii i grupie wiekowej przyznano nagrody za I, II i III miejsce (łącznie 21 nagród). Wszyscy Szkolni Organizatorzy Konkursu (nauczyciele odpowiedzialni za koordynację konkursu w poszczególnych szkołach) otrzymali dyplomy.

Nagrodami dla laureatów konkursu były tablety. Zakup nagród został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Magdalena Wilczyńska

.