POLICJA NA WIELKIM POŻEGNANIU LATA W IŁOWIE 2017

0
274

Policjanci w Iłowie czuwali nad bezpieczeństwem osób bawiących się na jednej z największych imprez disco polo w Polsce, było to jubileuszowe już XX Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie.

24 sierpnia na terenie przyległym do imprezy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wraz z kolegami z podległych posterunków przy wsparciu funkcjonariuszy z Płocka czuwali nad bezpieczeństwem bawiących się osób. Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo pod kątem prewencyjnym jak i w ruchu drogowym. Podczas zabezpieczenia ujawniono 15 wykroczeń z czego 10 zostało zakończone mandatem karnym, wykroczenia te dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego, dwie osoby zostały zatrzymane, z czego jedna za popełnienie przestępstwa posiadania środków odurzających, druga w związku z upojeniem alkoholowym została dowieziona do miejsca zamieszkania. Dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i ciężkiej pracy wszystkich funkcjonariuszy uczestniczących w działaniach nie doszło do poważnych zdarzeń, nie odnotowano kolizji, kradzieży i zniszczenia mienia.