Pomoc poszkodowanym w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

0
76

Pomoc dla sadowników, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

Agencja będzie udzielała pomocy producentom, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.

Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r.

 

Stawki pomocy wynoszą:

  1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
  2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

 

Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW

https://minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc