Pomoc w prawnych zawiłościach

0
43

mecenas-Konrad-Wiśniewski

Na terenie powiatu sochaczewskiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Swoją działalność rozpoczęły w styczniu br. Półroczną działalność tychże punktów podsumowuje mecenas Konrad Wiśniewski, który przyjmuje interesantów w punkcie zlokalizowanym w budynku starostwa.

Z perspektywy tych sześciu miesięcy uważa pan, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zdały egzamin, są potrzebne?
Jak najbardziej tak. Pomogliśmy już bardzo wielu osobom w rozwiązaniu ich problemów, wciąż zgłaszają się kolejni, którzy oczekują fachowej porady prawnej. Uważam, że taka pomoc jest bardzo potrzebna, rozwija świadomość prawną wśród społeczeństwa.

Zatem można powiedzieć, że punkty cieszą się zainteresowaniem?
Mogę powiedzieć w swoim imieniu, że od początku funkcjonowania punktu zgłosiło się do mnie ponad sto osób. Z tego co wiem, moi koledzy mieli mniej więcej po tyle samo interesantów, więc sądzę, że punkt w starostwie odwiedziło w tym czasie ponad trzysta osób.

W jakim zakresie udzielana jest pomoc prawna?
Przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, choć oczywiście zdarzają się porady z zakresu prawa karnego. Jednak przoduje prawo cywilne, najwięcej porad dotyczyło zagadnień z prawa rodzinnego, administracyjnego czy rzeczowego.

A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się interesanci?
Powiem tak, spektrum spraw jest bardzo szerokie, ale tak jak już mówiłem, najwięcej porad zdążyłem udzielić właśnie z zakresu prawa cywilnego. Interesanci zgłaszają się w sprawie m.in. rozwodów, spadków, nieruchomości, pism urzędowych itp.

W jakiej formie udzielane są porady?
Na przykład podpowiadamy ludziom, w jaki sposób powinni zachować się w danej sprawie, jakie dalsze kroki mają poczynić. Pomagamy też napisać pismo procesowe, ale pod warunkiem, że będzie ono pierwsze w danej sprawie, np. pozew wszczynający sprawę czy postępowanie administracyjne w urzędzie. Ewentualnie możemy pomóc napisać wniosek do sądu o zwolnienie od kosztów i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który poprowadzi sprawę przed sądem.

Zdarza się, że zwykły obywatel dostaje pismo, którego treści – z uwagi na charakterystyczny język prawniczy – nie jest w stanie zrozumieć. Czy wówczas też może liczyć na pomoc w punkcie porady prawnej?
Oczywiście, że tak. Takich przypadków jest coraz więcej. Zgadzam się, że często urzędowe pisma są trudne do zrozumienia dla osób, które nie posługują się prawniczym językiem na co dzień. Dlatego trzeba po prostu przetłumaczyć je na tzw. „język polski”, czyli zrozumiały dla każdego. W punkcie pomocy prawnej jak najbardziej pomagamy wytłumaczyć tego typu zawiłości prawne.

_________________________________________________________________________

W powiecie sochaczewskim od stycznia br. działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa z nich zlokalizowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, jeden w Urzędzie Gminy Brochów.
W starostwie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 (parter, wejście główne do urzędu) jeden punkt czynny jest w poniedziałki w godzinach 10.00 – 14.00, oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 12.00. Drugi czynny jest w poniedziałki w godz. 14.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 12.00 – 16.00.
Z kolei nieodpłatna pomoc prawna w punkcie umiejscowionym w budynku urzędu Gminy w Brochowie udzielana jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.30. Tutejszy punkt funkcjonuje w ramach stosownego porozumienia zawartego pomiędzy powiatem sochaczewskim a gminą Brochów.
Warto zaznaczyć, że wedle Ustawy na darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą liczyć: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Natomiast udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej może polegać na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
– udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu)
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Starostwo  Powiatowe w Sochaczewie