Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ 2017/2018

0
122

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie informuje, że od września 2017 rusza kolejny etap Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) finansowany ze środków unijnych realizowany w latach 2014-2020. Celem POPŻ jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu m. in. ubóstwa, sieroctwa czy bezrobocia o najniższych dochodach.

Warunkiem otrzymania skierowania jest złożenie dokumentów potwierdzających dochody netto wszystkich członków rodziny wspólnie gospodarujących z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia dokumentów.

Osoby zainteresowane z terenu gminy Sochaczew proszone są o zgłaszanie się do GOPS w Sochaczewie ul. Warszawska 115 pokój 4  w celu złożenia wniosku lub o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi

tel. 46 864 26 18 lub  46 864 26 19.

Urząd Gminy Sochaczew