Ponad 500 ofert pracy

0
148

Przedostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie poprowadził Tadeusz Głuchowski, wicestarosta. Odbyło się ono w Starostwie Powiatowym, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali zmiany w podziale środków z Funduszu Pracy na rok bieżący, zaś Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, zapoznał zebranych z aktualną sytuacją na rynku pracy.

Zaproponowano zmniejszenie środków pieniężnych na staże, z przeznaczeniem ich na szkolenia, roboty publiczne i prace społeczne użyteczne. Jak wyjaśniał dyrektor PUP, nie ma wśród bezrobotnych chętnych aktualnie na podjęcie staży, stąd właśnie propozycja, aby przesunąć 175 tysięcy złotych na te formy, na które obecnie jest zapotrzebowanie, szczególnie, jeśli chodzi o roboty i prace społeczne – tu napłynęły już zgłoszenia od samorządów gmin. Co do szkoleń, Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, zdąży jeszcze w tym roku przeprowadzić je dla chętnych bezrobotnych.

Krzysztof Wasilewski poinformował też o planach zmniejszenia przez rząd na przyszły rok środków na realizację aktywnych form podnoszących kwalifikacje zawodowe bezrobotnych. Ma to związek m.in. ze spadkiem bezrobotnych. Nasz urząd pracy, podobnie jak inne tego typu placówki w kraju, musi zwrócić niewykorzystane środki w związku z niemożnością realizacji działań. Są to pieniądze dodatkowo pozyskane, a więc w żaden sposób urząd pracy na tym nie straci.

Jednym z kolejnych tematów było omówienie sytuacji na rynku pracy. Na koniec września liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wynosiła 2451 osób i w porównaniu do sierpnia zmniejszyła się o 51 osób. Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 393 osoby, z tego 218 w związku z podjęciem pracy. W omawianym czasie urząd posiadał w dyspozycji 529 ofert pracy. – Ofert pracy mamy coraz więcej, z miesiąca na miesiąc ich przybywa, są one różnorodne – informował dyr. PUP w Sochaczewie.

Stopa bezrobocia w naszym powiecie na koniec września wynosiła ok. 7,1% – dla przykładu najniższa była w listopadzie 2016 r. i wynosiła 6,8% przy ok. 2200 zarejestrowanych. Obecnie prognozy są takie, że w przyszłym roku wskaźnik ten może spaść o 1%. W rejestrach bezrobotnych jest coraz mniej ludzi młodych, za to dużo z wykształceniem zasadniczym lub poniżej.

Podczas posiedzenia Rady Tadeusz Głuchowski, wicestarosta rozwiał też wątpliwości, o których się mówiło od jakiegoś czasu, a dotyczących centralizacji powiatowych urzędów pracy, zmianach zasad ich funkcjonowania. – Podczas ostatniego Konwentu Starostów, w którym uczestniczyłem, ta sprawa była omawiana i padło zapewnienie, że jednostki te, nadal będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach – mówił wicestarosta.

Zmiany się szykują, ale związane z ofertą aktywizacji bezrobotnych, a także zmniejszeniem funduszu płac, co może grozić redukcją zatrudnienia w PUP-ach, ale czy i na ile będą one realne – czas pokaże.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie