Porozumienie o współpracy

0
113

1 grudnia wójt Monika Ciurzyńska podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Pierwszą inicjatywą podjętą w ramach współpracy będzie wspólny projekt „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dla podopiecznych świetlic środowiskowych oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie. Projekt będzie zakładał zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji letnich dla zainteresowanych, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych.

Liczymy na owocną współpracę!