Powiat otrzymał dofinansowanie na remonty kolejnych dróg

0
157

Aż 132 projekty drogowe złożone przez samorządy do Wojewody Mazowieckiego znalazły się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na 2018 rok w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, w tym 47 złożone przez powiaty i 85 przez samorządy gminne. Na bardzo wysokich miejscach, bo 3 i 5 – znalazły się dwa – na przebudowę dróg, złożone przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. A to oznacza, że w przyszłym roku samorząd powiatowy będzie realizował przebudowę ważnych szlaków komunikacyjnych na terenie miasta.

I tak, na trzecim miejscu listy rankingowej wojewody znalazła się inwestycja dotycząca przebudowy powiatowych ulic: Towarowej, Sienkiewicza i Ks. Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja ta warta będzie ok. 3 mln 266 tys. zł. Przy ul Towarowej mieści się Muzeum Kolejki Wąskotorowej, tą ulicą, jak i Ks. Janusza dojedziemy m.in. do stacji PKP a z kolei ulicą Sienkiewicza do urzędu Starostwa Powiatowego.

Natomiast, na równie wysokiej, piątej pozycji znalazł się drugi ze złożonych przez powiat wniosków, a mianowicie kontynuacja przebudowy ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie. Tym razem przebudowany zostanie odcinek od ulicy Łąkowej do cmentarza komunalnego. Wartość tej inwestycji to niespełna 6 mln złotych.

W każdej z wymienionych inwestycji wkład finansowy będzie miało, obok powiatu i pozyskanych środków rządowych, również miasto Sochaczew.  – Jestem niezmiernie zadowolona, że złożone przez nasz samorząd powiatowy wnioski znalazły się na tak wysokich miejscach listy rankingowej. Na 47 powiatowych wniosków z całego Mazowsza w pierwszej piątce są aż dwa nasze warte łącznie ponad 9 mln złotych. To dobra wiadomość dla mieszkańców i użytkowników naszych powiatowych dróg. W przyszłym roku ruszamy z przebudową aż 4 dróg tylko na terenie miasta. Dodatkowo też będziemy realizować inne inwestycje drogowe na terenie gmin naszego powiatu – zaznacza Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

Warto nadmienić, iż w tym projekcie dofinansowanie rządowe może wynieść do 50 proc. kosztów zadania, czyli maksymalnie 3 mln zł. Przy ocenie wniosków pod uwagę były brane następujące kryteria: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój spójnej sieci dróg publicznych, poprawa dostępności komunikacyjnej, współpraca w zakresie dofinansowania, kontynuacja zadania. – Kontynuację zadania mamy w przypadku ulicy Trojanowskiej, którą dopiero co wyremontowaliśmy przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta. Przy tych dwóch projektach także wskazaliśmy na współpracę – ponownie partnerem będzie samorząd miejski. Dodatkowo, każda z remontowanych dróg to ważny szlag komunikacyjny i zawsze, jak przy każdej drogowej inwestycji Zarząd Powiatu bierze pod uwagę poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wyjaśnia starosta.

Samorząd powiatowy oszczędnie musi w tej kadencji wydatkować środkami, których na inwestycje niestety nie ma za wiele. Stąd pozyskane w takiej kwocie środki na kolejne inwestycje drogowe tym bardziej cieszy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie