Powiatowe inwestycje drogowe

0
21

Zakończyły się już niektóre inwestycje na drogach powiatowych. Zadowoleni mogą być mieszkańcy gminy Iłów. Tam do użytku zostały oddane dwie drogi. Pierwsza prowadzi z miejscowości Jamno do Iłowa. Na odcinku ponad 2,6 km najpierw rozebrano nawierzchnię z brukowca i mas mineralno-bitumicznych, a po ustabilizowaniu gruntu i wykonaniu odpowiedniej podbudowy położono nową nakładkę asfaltową. Umocniono pobocza, oczyszczono i wyprofilowano rowy. Przeciętna szerokość drogi wynosi teraz 5,5 m. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła blisko 1.393.474 zł. W 80% środki na realizację tej inwestycji pozyskano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Pozostała część pochodziła z budżetu powiatowego oraz budżetu gminy Iłów.

Takim samym sposobem sfinansowana została odbudowa innej drogi powiatowej w gminie Iłów, łączącej miejscowości Kiernozia i Wszeliwy. Ostatnim etapem była modernizacja odcinka o długości 600 m. Położona została tam nakładka asfaltowa, pobocza uzupełniono kruszywem, odmulono i oczyszczono rowy. Łączna wartość robót zamknęła się kwotą 239.309 zł.

– Na terenie gminy Sochaczew, a dokładnie w ciągu drogi powiatowej Sochaczew – Żuków – Młodzieszyn już wkrótce zostanie przebudowana droga w kierunku Młodzieszyna na odcinku 570 m. Będzie to przedłużenie wyremontowanego wcześniej odcinka, który kończy się przy skrzyżowaniu z ulicą Gawłowską – mówi Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Zakres robót objąć ma m.in. wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego po uprzednim wyrównaniu nawierzchni oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Został już rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. Prace realizować będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno–Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.

Poprawę bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy odczują także kierowcy poruszający się drogą z Sochaczewa do Rokotowa. Modernizacji uległ odcinek drogi o długości ponad 600 m. Tam również położona została nowa nakładka asfaltowa, a pobocza uzupełniono kruszywem.

Warto podkreślić, że powyższe inwestycje udało się zrealizować dzięki bardzo dobrej współpracy Starostwa Powiatowego i samorządów gminnych, które partycypowały w kosztach realizacji poszczególnych zadań drogowych.

Do finału zbliża się generalna przebudowa odcinka Paprotnia – Krubice. Droga ta zyska nie tylko na wyglądzie. Poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych. Wartość tej jednej z największych tegorocznych inwestycji drogowych realizowanej przez powiat sochaczewski z dofinansowaniem gminy Teresin oraz dotacji pozyskanej z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” wynosi ponad 4,5 mln złotych.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie