Powiatowe święto strażaków

0
23

W Sochaczewie, 14 maja odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji strażaków i ich rodzin, a następnie zaproszeni goście i strażacy udali się na pl. Kościuszki, gdzie miały miejsce wystąpienia, wręczenie odznaczeń i awansów a także przekazanie samochodu strażackiego. Nie zabrakło podziękowań, życzeń i gratulacji dla wszystkich strażaków działających na terenie naszego powiatu.

 

W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe, formacje ochotniczej straży pożarnej, klasa mundurowa ZS im. J. Iwaszkiewicza oraz zaproszeni goście, w tym samorządowcy. Nie zabrakło też orkiestry dętej z OSP Bełchów. Były też okolicznościowe przemówienia, podczas których pod adresem strażaków padło wiele ciepłych słów. Wysłuchano m.in. wystąpienia st. bryg. Andrzeja Oklesińskiego, który mówił o planowanych zmianach prawnych w zakresie finansowania jednostek PSP i OSP.

Życzenia w imieniu samorządowców powiatu sochaczewskiego wszystkim strażakom składał Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski. – Służba strażacka jest bardzo wysoko ceniona przez całe nasze społeczeństwo. Niejednokrotnie podczas swych wyjazdów, szczególnie do pożarów i wypadków narażacie swoje zdrowie i życie w trosce o nasze bezpieczeństwo. Za to należy się wam szacunek i uznanie, i wielkie słowa podziękowania od wszystkich mieszkańców oraz nas, samorządowców – mówił m.in. Tadeusz Głuchowski w swym wystąpieniu skierowanym do strażaków. Samorząd powiatowy reprezentowała także Anna Ulicka, członek Zarządu Powiatu i Andrzej Kierzkowski, przewodniczący Rady Powiatu.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka były też okazją do wręczenia podziękowań wszystkim jednostkom z terenu naszego powiatu, które brały udział w gaszeniu ogromnego pożaru w Młodzieszynie, na terenie jednej z fabryk. Do zdarzenia doszło – przypomnijmy 25 kwietnia. Listy z podziękowaniami od starosty Jolanty Gonta, wójt gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk-Połubińskiej i komendanta Powiatowego PSP bryg. Piotra Piątkowskiego otrzymały następujące jednostki OSP: Młodzieszyn, Kamion, Budy Stare, Brochów, Witkowice, Szymanów, Paprotnia, Antoniew, Brzozów, Rybno, Wężyki, Teresin, Kromnów, Iłów, Nowa Sucha, Niepokalanów, Budki Piaseckie i jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z KP PSP Sochaczew.

Wyrazy podziękowania za profesjonalnie przeprowadzoną akcję, na ręce przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Rafała Zdziennickiego, Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie – st. bryg. Piotra Piątkowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sochaczewie – dh Andrzeja Tkaczyka, skierował również właściciel zakładu, na którego terenie doszło do pożaru, co dla strażaków biorących udział w działaniach gaśniczych było szczególnie cennym wyróżnieniem.

Z kolei dh sekc. Sylwester Jaczyński otrzymał list gratulacyjny od dh Antoniego Tarczyńskiego – prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za zaangażowanie i profesjonalizm podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku samochodowego na terenie powiatu opatowskiego.

Natomiast wyróżniającym się w służbie strażakom Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa przyznał dyplomy uznania i okolicznościowe upominki, wręczał je razem z Sylwestrem Kaczmarkiem, przewodniczącym Rady Miejskiej. Wyróżnienia otrzymali: bryg. Tomasz Stasiak, ogn. Wiktor Papuga, mł. ogn. Łukasz Domińczak, sekc. Sylwester Jaczyński.

 

Tradycyjnie podczas strażackiego spotkania wręczono awanse i odznaczenia na wyższe stopnie, zaś jednostce OSP ze Śladowa przekazano nowy wóz strażacki – ratowniczo-gaśniczy samochód Renault GBA 2/25, będzie służył do celów zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego powiatu sochaczewskiego. Oficjalnie ogłoszono też wyniki konkursu na Strażaka Roku Powiatu Sochaczewskiego – został nim st. ogn. Tomasz Brodowicz. Służbę w straży rozpoczął w 2003 roku. W minionym roku stało się o nim głośno, gdy na ulicy udzielił niezwłocznie pierwszej pomocy człowiekowi z zawałem serca, ratując mu życie. Za tę akcję doceniony został nie tylko przez starostę sochaczewskiego. Otrzymał też w sierpniu 2015 r. tytuł „Strażak miesiąca” województwa mazowieckiego, a w lutym br. tytułu „Strażak roku 2015 na Mazowszu”. Zaś tytuł Honorowego Strażaka Roku w tym roku przypadł druhowi Zdzisławowi Chrzanowskiemu, który od 1966 roku nieprzerwanie aż do teraz pełnił funkcję prezesa Zarządu OSP w Brochowie, w straży służy od 1958 roku, wielokrotnie był odznaczany zasługami dla straży.

 

Podczas sobotnich uroczystości na pl. Kościuszki można było też oglądać pojazdy strażackie, które na co dzień wykorzystywane są w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Honory gospodarza uroczystości powiatowych pełnił komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie – bryg. Piotr Piątkowski wraz z dh Andrzejem Tkaczykiem, prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sochaczewie.

 

Awanse i odznaczenia

Postanowieniem z dnia 8.03.2016r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  odznaczył Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – Dariusza Rosa

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę- Romana Tomaszewski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego zostali odznaczeni:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Grzegorz Kret

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. mł. kpt. Kamil Duplicki
 2. dh ogn. Marcin Kaliński
 3. dh Jolanta Gonta
 4. dh insp. Janusz Patury
 5. dh Krzysztof Szymański

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. dh Michalina Jaczyńska
 2. mł. kpt. Hubert Ofman
 3. mł. asp. Grzegorz Kuras
 4. Sylwester Jaczyński
 5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 180/kadr/16 z dnia 04.2016 r.

nadał z dniem 4 maja 2016 r.

 1. mł. kpt. Michał Jakubiak stopień kpt.
 2. mł. kpt. Rafał Krupa stopień kpt.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2016 z dnia 18.04.2016r. nadał z dniem 4 maja 2016r.

 1. st. asp. Piotr Kuś stopień asp. sztab.
 2. asp. Marek Dobrowolski stopień st. asp.

 

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 31/2016  z dnia  11.04.2016 r. nadał z dniem 4 maja 2016 r.

 

 1. ogn. Tomasz Brodowicz stopień st. ogn.
 2. ogn. Wojciech Kozłowski stopień st. ogn.
 3. mł. ogn. Jarosław Bogusiewicz stopień ogn.
 4. mł. ogn. Grzegorz Skwira stopień ogn.
 5. st. sekc. Łukasz Domińczak stopień mł. ogn.
 6. st. sekc. Emil Durzyński stopień mł. ogn.
 7. st. sekc. Jarosław Modrzejewski stopień mł. ogn.
 8. sekc. Mariusz Kopczyński stopień st. sekc.
 9. sekc. Sebastian Nalborski stopień st. sekc.
 10.  sekc. Mariusz Rosa stopień st. sekc.
 11.  sekc. Marzena Błach-Piętak stopień st. sekc.
 12.  sekc. Tomasz Deka stopień st. sekc.
 13.  sekc. Albin Górski stopień st. sekc.
 14.  sekc. Paweł Moskwa stopień st. sekc.
 15.  sekc. Dariusz Orliński stopień st. sekc.
 16.  sekc. Tadeusz Sejdak stopień st. sekc.

 

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie