Powiatowo-gminne inwestycje drogowe

0
56

15302

Bardzo dobra współpraca samorządu powiatowego z gminami sprzyja realizacji wielu zadań inwestycyjnych. Obecnie prowadzona jest modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Czyste – Czerwonka. Na odcinku 1,3 km odbyło się frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonano warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego, kładziona jest warstwa ścieralna, a pobocza uzupełni kruszywo łamane. Wykonawcą tego zadania jest PHU „Prima” z Sochaczewa. Zawarta w lipcu umowa opiewa na kwotę 172 971,83 zł.

– W ramach robót uzupełniających – a na takie pozwoliły oszczędności poprzetargowe – nastąpi  kontynuacja tej inwestycji na kolejnym odcinku o długości 240 m. Koszt zadania wyniesie tu niecałe 32 tys. zł – informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, dodając – Trwający remont drogi realizowany jest ze środków własnych powiatu oraz gminy Sochaczew, a jego zakończenie ma nastąpić do końca tegorocznych wakacji.

We współpracy z gminą Sochaczew lada moment rozpocznie się kolejna powiatowa inwestycja. Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Wężyki – Rybno – Sochaczew, odcinek Lubiejew – do drogi krajowej nr 50” będzie wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Koszt zadania to 375 042,33 zł i również pokryty zostanie ze środków obu samorządów.

Tu zakres robót obejmie m.in. wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym, ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, oczyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie ścinki i uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym oraz oznakowanie. Termin realizacji wyznaczony jest na ostatni dzień września br.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania polegającego na odbudowie drogi powiatowej Łaziska – Stare Budy. Dotychczas wyremontowany został odcinek 1,4 km, zaś teraz modernizacji podlegać będzie pozostała część drogi, na którą składa się odcinek 2,5 km po stronie gminy Iłów i 2,52 km po stronie gminy Młodzieszyn. Pod koniec tego miesiąca zostanie podpisana umowa z PHU „Prima” z Sochaczewa na kwotę 1 252 439,63 zł. – Warto podkreślić fakt, że aż 80% tej kwoty stanowi dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe to środki własne powiatu, gminy Młodzieszyn i gminy Iłów. – wyjaśnia dyrektor Dębowska.

Wiadomo już, że roboty powinny rozpocząć się we wrześniu br, a zakończyć do końca października. Ta niezwykle potrzebna inwestycja realizowana jest we współpracy trzech samorządów – powiatu sochaczewskiego, gminy Młodzieszyn i gminy Iłów. Jeśli chodzi o zakres robót, to zadanie obejmuje m.in.: wykonanie wzmocnienia zniszczonych krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym, ułożenie warstwy stabilizacji gruntu cementem, ułożenie warstwy wyrównawczo – klinującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, a także oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych, profilowanie poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

– Mimo ograniczonych środków finansowych, jakimi dysponuje powiat, naszym priorytetem wciąż są inwestycje służące poprawie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. Dzięki poprawnej współpracy z gminnymi samorządami oraz z miastem Sochaczew udaje nam się realizować właśnie m.in. modernizacje dróg powiatowych. Niedawno wspólnie z gminą Nowa Sucha i przy udziale środków pozyskanych od wojewody, wyremontowaliśmy drogę Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra. Niebawem zakończy się remont na drodze w Czerwonce, ruszą prace w Lubiejewie i Iłowie, a w planach mamy kolejne drogi. W przyszłym roku czeka nas m.in. przebudowa ul. Trojanowskiej czy też rozbudowa drogi na odcinku Szymanów – Aleksandrów. Do realizacji przewidzianą mamy też przebudowę drogi w Dębówce. – mówi Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski. A dyrektor PZD Małgorzata Dębowska dodaje – Oczywiście na bieżąco staramy się wykonywać naprawy uszkodzonych chodników, znaków drogowych. Przy użyciu maszyny typu „patcher” sukcesywnie wykonywane są remonty nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową. To dotyczy dróg niemal we wszystkich gminach naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie