Z prac Rady Powiatu

0
103

Podczas 28. sesji Rady Gminy Powiatu, jaka odbyła się w piątek 22 lipca br. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego oraz w tegorocznej uchwale budżetowej. Powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego środki w formie dotacji w wysokości 1.160.000 zł na dofinansowanie zadania dotyczącego odbudowy drogi powiatowej Łaziska – Stare Budy. Jak poinformowała Teresa Pawelak, skarbnik powiatu, wartość kosztorysowa inwestycji opiewa na kwotę 1.752.000 zł. Wiadomo już, że gmina Młodzieszyn zadeklarowała środki w wysokości 87.000 zł z przeznaczeniem na realizację tej, jakże potrzebnej inwestycji. Z uwagi, że droga przebiega też przez teren gminy Iłów, Zarząd Powiatu wystąpi również z prośbą do tamtejszego samorządu o wsparcie tego zadania.

Dotychczas wyremontowany został odcinek 1,4 km, zaś teraz modernizacji podlegać będzie pozostała część drogi, na którą składa się odcinek 2,5 km po stronie gminy Iłów i 2,52 km po stronie gminy Młodzieszyn.

Skarbnik Teresa Pawelak poinformowała ponadto, że samorząd gminy Sochaczew przeznacza środki w wysokości 60.750 zł, a gmina Nowa Sucha środki w wysokości 35.000 zł celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. – Wspólnie z gminami powiatu sochaczewskiego zawarliśmy niepisaną umowę, na mocy, której samorządy niosą pomoc finansową dla sochaczewskiego szpitala. Stąd pragnę bardzo serdecznie podziękować samorządowcom i mieszkańcom wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego za udzielane dla szpitala wsparcie – mówiła podczas obrad starosta Jolanta Gonta, dodając jednocześnie – Przyznam, że taka postawa stanowi dla nas duży atut podczas rozmów negocjacyjnych z Narodowym Funduszem Zdrowia, bowiem w ten sposób wspólnie pokazujemy, jak bardzo solidarni są wszyscy mieszkańcy powiatu i zaangażowani w jak najlepsze funkcjonowanie naszego szpitala.

Rada Powiatu podjęła również uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jednak jak podkreśla skarbik powiatu  – Nie jest to kolejne obciążenie budżetu powiatu. Jest to jedynie uzupełnienie dokumentacji. Na poprzedniej sesji pożyczka była wprowadzana po stronie wydatkowej na inwestycje. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zażyczył sobie uzupełnienia dokumentów o oddzielną uchwałę w tej sprawie.

Gościem 28. sesji Rady Powiatu był m.in. m. insp. Michał Safjański, nowy komendant powiatowy sochaczewskiej policji, który oficjalnie przedstawił się radnym oraz zapowiedział swoje dłuższe wystąpienie na jednej z kolejnych sesji, które dotyczyć będzie funkcjonowania podległej mu jednostki i spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w powiecie sochaczewskim. Podziękował też samorządowcom za dotychczasowe wsparcie na rzecz budowy nowej siedziby sochaczewskiej Policji.

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie