Praca w Kampinosie

0
54

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kampinosie oferuje pracę na stanowisku woźna.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat. Wynagrodzenie 2100 zł brutto. Oferty prosimy składać do dnia 1.12.2017 r. na adres sekretariat@zspkampinos.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.