Prace remontowe na drogach gminnych gminy Młodzieszyn

0
68

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w miesiącu wrześniu wykonano uzupełnienia w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych polegające na wypełnieniu powstałych ubytków masą mineralno–asfaltowa, metodą tzw. „na zimno”. Prace zostały wykonane własnym sumptem, koszty zostały poniesione tylko i wyłącznie na zakup materiałów w postaci masy mineralno–asfaltowej. W ramach wykonanych prac uzupełniano ubytki w asfaltowych drogach gminnych w miejscowościach: Adamowa Góra, Młodzieszyn ul. Polna, ul. Ogrodowa, Justynów, Helenów, Skutki, Kamion, Juliopol, Bibiampol, Helenka.

Wykonane prace pozwolą zapobiec dalszej miejscowej degradacji asfaltowych dróg gminnych, oraz zwiększą bezpieczeństwo naszych mieszkańców jak również wszystkich użytkowników ruchu drogowego.