Prawie 6 mln na drogi

0
97

Kończy się siódmy sezon prowadzonego przez Urząd Miejski programu „Drogi zamiast błota”. W tym roku, kosztem 3,6 mln zł, utwardzono kolejne osiem kilometrów sochaczewskich ulic, zdecydowaną większość asfaltem. Ponadto za 434 tys. zł wymieniono stare płyty lub ułożono nowe chodniki na długości niemal półtora kilometra, a do końca roku w kilku punktach miasta zainstalowane będzie nowe oświetlenie. Na ten cel ratusz wyda 323 tys. zł. Jeśli do tego doliczymy 1,4 mln wkładu do remontu powiatowej ul. Trojanowskiej, miejskie wydatki na drogi sięgną prawie sześciu milionów złotych.

Od początku funkcjonowania wdrożonego w 2011 roku programu „Drogi zamiast błota”, miasto poprawiło nawierzchnię 250 ulic o łącznej długości niemal 63 km.

Gdy planowaliśmy budżet na 2017 rok zakładaliśmy, że wyasfaltujemy 20 dróg, ale udało się zrobić znacznie więcej. Już teraz jest ich 28. Co istotne, w dziewięciu z nich wybudowaliśmy także kanalizację deszczową. Przy sprzyjającej pogodzie lista „asfaltów” może wydłużyć się jeszcze o trzy kolejne. Poza tym w ramach „Dróg…” kosztem 31 tysięcy utwardziliśmy tłuczniem dwie ulice w Trojanowie – Zygmunta Starego i Bolesława Śmiałego, a poza programem dokładamy 1,4 mln zł do gruntownego remontu powiatowej ulicy Trojanowskiej – wylicza burmistrz Piotr Osiecki.

Łącznie na wszystkie te projekty samorząd miasta wyda prawie 6 mln złotych.

Mam nadzieję, że przyszły rok też będzie czasem dużych remontów, obejmujących główne drogi. We wrześniu, wspólnie z panią starostą Jolantą Gontą, zgłosiliśmy do prowadzonego przez wojewodę „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” gruntowną przebudowę kilometra ul. Licealnej i 15 Sierpnia (drogi  miejskie), 900 metrów Towarowej, Sienkiewicza i Księcia Janusza, a także ponad 1100 metrów Trojanowskiej (ulice powiatowe). Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów,  liczymy na 7,5 mln zł rządowego wsparcia – mówi burmistrz.

Prace jeszcze trwają
Jednym z największych tegorocznych projektów drogowych miasta jest budowa deszczówki i ułożenie asfaltu na ulicy Granicznej. W marcu burmistrz zwrócił się do radnych o pieniądze na projekt, w maju komplet materiałów był gotowy, można było wystąpić o pozwolenie na budowę i ogłaszać przetarg na wykonawstwo. Pieniądze na wylanie 665 metrów asfaltu na odcinku Jagiellońska – Młynarska i ułożenie kanalizacji burzowej pochodziły z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej. Jak informuje wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, prace w terenie nieco się przeciągnęły, ponieważ rozszerzono ich zakres.
Zleciliśmy wykonanie dodatkowych ośmiu studzienek zbierających wodę. Wykonawca kończy już układanie kanalizacji i wkrótce zabierze się za utwardzanie jezdni – mówi wiceburmistrz.

W planach jest jeszcze ułożenie asfaltu w ulicy Promiennej, a jeśli pogoda pozwoli także w Żeglarskiej.

Chodniki
Wybudowano ich lub wymieniono niemal 1400 metrów, a największe dwa projekty przeprowadzono w rejonie skrzyżowania ulic Płockiej, Łowickiej, Gawłowskiej i Rolniczej oraz przy ul. 1 Maja. Od kilku miesięcy piesi mają chodnik łączący Płocką z Gawłowską, a po drugiej stronie skrzyżowania bezpiecznie mogą dotrzeć od mostu aż do ulicy Rolniczej i leżącej naprzeciwko niej Lubiejewskiej. Z kolei przy 1 Maja zerwano asfaltowe chodniki, zastąpiono je kostką, powstały nowe zatoki postojowe na odcinku Bank Spółdzielczy – Sąd Rejonowy. Na dotychczas przeprowadzone prace ratusz wydał 434,5 tys. zł. To jeszcze nie wszystko, bo w tym roku, być może, wymieniony zostanie także chodnik w ul. Rozlazłowskiej oraz fragment na Wojska Polskiego.

I nowe oświetlenie
Ponad 323 tys. zł ratusz przeznaczył na budowę nowych odcinków oświetlenia w kilku punktach miasta. Do końca roku lampy staną na Leśmiana, Langiewicza, Kochanowskiego, Jedwabniczej i Wyspiańskiego (173.400), Zamoyskiego (42.700) oraz w zarządzanej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Chodakowskiej (107.000). Miasto projektuje już nowe odcinki do wykonania w 2018 roku, w ulicach Chopina, Wspólnej, Żniwnej, Krzywoustego, Topolowej, Siewnej i Karwowskiej.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl