Program przesiewowych badań słuchu dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich

0
46

26.09.2016 odbyło się przesiewowe badanie słuchu dla uczniów klas I naszej szkoły. Program ma na celu wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i utrudniać jego rozwój. Badania są nieodpłatne, bezbolesne i nieuciążliwe dla dziecka. Warto pamiętać, że przy obecnym stanie wiedzy medycznej wczesne wykrycie zaburzeń słuchu umożliwia ich skuteczne leczenie.

Partnerami programu są min.: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Nasi najmłodsi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli
w badaniach słuchu.

Szkoła Podstawowa w Feliksowie