Projekt AIESEC po raz kolejny w naszej szkole!

W dniach 16-20 października Szkoła Podstawowa w Wyczółkach po raz drugi wzięła udział w międzynarodowym projekcie AIESEC pod patronatem grupy studenckiej z SGH, w ramach którego wolontariusze z zagranicy realizowali swoją pracę.

Tym razem gościliśmy Kristine Mikeladze z Gruzji i Hong Koana Heng z Kambodży. Wolontariusze prowadzili anglojęzyczne zajęcia z dziećmi, w trakcie których przybliżali im kulturę, historię, tradycje i zwyczaje swoich ojczystych krajów, wykorzystując prezentacje multimedialne. Podczas warsztatów wolontariusze nawiązywali z uczniami dyskusje m. in. na temat dalszych planów uczniów, dzięki czemu uczniowie mieli okazję obcować z “żywym językiem”. Poznali też kilka podstawowych zwrotów w ojczystych językach gości. Poprzez wspólny taniec i śpiew zarówno dzieci jak i nauczyciele doskonale zintegrowali się z wolontariuszami.

Rodziny przyjmujące naszych gości zadbali o czas wolny studentów, dzięki czemu mieli możliwość zwiedzenia ruin Zamku Książąt Mazowieckich i  Żelazowej Woli.

Uczniowie z wielkim entuzjazmem przyjęli studentów. Zarówno uczniowie, jak i wolontariusze chętnie pozowali do wspólnych zdjęć w celu uwiecznienia tych niezwykłych spotkań. Rodzinom goszczącym wolontariuszy (Iwonie i Ireneuszowi Lewandowskim oraz Katarzynie i Sławomirowi Orzechowskim) serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i otwartość.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach