Przepiękna wycieczka

0
73

W dniach 20-24 czerwca odbyła się wycieczka Szlakami Jana Pawła II po Suwalszczyźnie.

Pierwszego dnia odbył się rejs statkiem po kanale Augustowskim.

II dnia „Bieszczady Północy”.

Trzeciego dnia klasztor w Sejnach i miasteczko Druskienniki na Litwie.

IV dzień klasztor na Wigrach.

Wycieczka upłynęła w wesołej atmosferze.

Michał Jasiński

.