Przyjęto plan szkoleń

0
58

Za nami pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego omówiono m.in. plan szkoleń dla osób bezrobotnych oraz aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie sochaczewskim. Spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w minioną środę 29 marca, przewodniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowali plan szkoleń na bieżący rok, który zakłada przeprowadzenie kursów zarówno dla grup, jak i osób indywidualnych. Finansowane będą one z dwóch źródeł, tj. ze środków Fundusz Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli chodzi o szkolenia grupowe przewidziano prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C., spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 – stale wysokostopowe oraz kurs umiejętności komputerowych z modułem profesjonalnego sprzedawcy. Natomiast, jeśli chodzi o dokształcenie dla osób indywidualnych kursy będą dobierane według potrzeb osób bezrobotnych a także możliwości finansowych PUP.  Jak wskazano podczas posiedzenia PRRP, w pierwszej kolejności na szkolenia będą kierowane osoby, które nie korzystały wcześniej z tego typu formy aktywizacji.

Ponadto, podczas środowego posiedzenia PRRP zaopiniowano program specjalnego planowanego do realizacji przez sochaczewski urząd pracy, a skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, zatrudnionych do robót publicznych przez lokalne samorządy. Osoby te zatrudnione zostałyby na okres 7 miesięcy łącznie, przejdą dwudniowe szkolenie i otrzymają odpowiednią kwotę na zakup odzieży i butów.

W kolejnej części spotkania dyrektor PUP Sochaczewie Krzysztof Wasilewski omówił aktualną sytuację na rynku pracy oraz za ubiegły rok. Bezrobocie na koniec lutego wyniosło 8,1%, zarejestrowanych było na ten czas ok. 2800 bezrobotnych. Dyrektor PUP zwrócił uwagę na kwestię zatrudniania cudzoziemców. W 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie zarejestrowano 9136 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, to o 1417 świadczeń (tj. 18,36%) więcej niż w 2015 roku. Spośród ogólnej liczby oświadczeń zarejestrowanych aż 2708 oświadczeń anulowano. Pracodawcy na podstawie zarejestrowanych oświadczeń zamierzali zatrudnić: 8871 obywateli Ukrainy, 120 obywateli Mołdawii, 108 obywateli Białorusi, 21 obywateli Armenii, 13 obywateli Rosji oraz 3 obywateli Gruzji.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.