PSZOK w Sochaczewie – wznowienie przyjmowania odpadów sortowanych

0
108

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1.08.2017 r. ponownie uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sochaczew. Punkt ten mieści się przy ul. Chemicznej 8 w Sochaczewie. W załączniku do niniejszej wiadomości znajdują się informacje dotyczące godzin pracy punktu oraz frakcji odpadów w nim przyjmowanych.

Urząd Gminy Sochaczew