Rada jednogłośnie „za” absolutorium

0
106

Radni miasta byli zgodni i w czasie dzisiejszej sesji jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu absolutorium za 2016 rok. W ten sposób potwierdzili, że dochody miasta i wydatki były realizowane prawidłowo, zgodnie z prawem, nie przekroczono planów i limitów, sprawnie szły też miejskie inwestycje. 18 obecnych na sesji radnych zagłosowało „za” absolutorium, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Dziękując za zaufanie burmistrz podkreślił, że miniony rok był bardzo dobry dla finansów miasta. Dochody wzrosły o 27 mln, na inwestycje pozyskano z zewnątrz 6 mln, nie zaciągano żadnego kredytu i jednocześnie sumiennie spłacane były zobowiązania z poprzednich lat. Jak zaznaczył, brak uwag ze strony komisji rewizyjnej, Regionalnej Izby Obrachunkowej i radnych to ocena pracy wystawiona wielu osobom, nie tylko burmistrzowi, ale wszystkim pracownikom zatrudnionym w jednostkach podległych ratuszowi.

Więcej na ten temat – w poniedziałek oraz w najbliższym wydaniu Ziemi Sochaczewskiej.