Rada Miasta zaprasza na sesję

0
94

Radni ustalą stawki podatków lokalnych na 2018 rok, upoważnią burmistrza do działania w sprawie odwiertu geotermalnego, wprowadzą zmiany w tegorocznym budżecie i wieloletnim planie finansowym, na koniec zapoznają się z raportem o stanie miejskiej oświaty. 14 listopada odbędzie się sesja sochaczewskiej rady miasta. Początek obrad o godz. 13.00.

  • Sesja rozpocznie się od przyjęcia stanowiska RM „w sprawie poparcia dla premier rządu polskiego, pani Beaty Szydło, działań zmierzających do przeniesienia z francuskiej gminy Ploermel pomnika św. Jana Pawła II do Polski oraz deklaracji przyjęcia pomnika na teren miasta Sochaczew”. Identyczne stanowisko podjęła 30 października rada powiatu sochaczewskiego.
  • Rada ustali stawki podatków lokalnych na 2018 rok. Dobra wiadomość jest taka, że za nieruchomości i użytkowanie środków transportowych zapłacimy tyle samo co w 2017. Co istotne dla przedsiębiorców, opłaty za autobusy, przyczepy, naczepy, ciągniki balastowe, ciężarówki i inne środki transportowe już szósty rok z rzędu pozostaną na tym samym poziomie. Warto też przypomnieć, że pod koniec 2016 roku burmistrz wystąpił do radnych z propozycją, by podatki od nieruchomości na 2017 rok obniżyć średnio o 0,9 proc. Zyskały na tej decyzji m.in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. W 2017 roku do 2,98 zł/m2 spadł podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, do 22,66 zł/m2 zmniejszyła się opłata od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mniej zapłacili właściciele budynków, w których udziela się świadczeń zdrowotnych oraz organizacje pożytku publicznego. I te niższe stawki zapewne zostaną utrzymane także w 2018 roku. Wszystko w rękach radnych.
  • Rada skoryguje z 1,48 mln do 1,4 mln zł wysokość finansowego wkładu miasta w remont pierwszego odcinka ulicy Trojanowskiej. Gdy jesienią 2016 roku starostwo składało wniosek o dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej wstępnie szacowało, że modernizacja drogi pochłonie 5,2 mln zł. Połowę kosztów miało pokryć rządowe wsparcie (2,6 mln), a resztę budżety miasta (1,48 mln) i powiatu (1,1 mln). W sytuacji, gdy Prima podjęła się tego zadania za niższą kwotę, także udział trzech partnerów będzie odpowiednio mniejszy.
  • Będą zmiany w tegorocznym budżecie miasta, do którego radni wprowadzą zwiększoną o 314 tys. subwencję oświatową i 26,6 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonej na usuwanie eternitu z prywatnych domów, garaży i budynków gospodarczych. Dodatkowe 29,5 tys. przeznaczone będzie na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, a 67,5 tys. na pokrycie kosztów za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Burmistrz proponuje także, by 32 tys. zł przekazać straży pożarnej na zakup quada z przyczepą.
  • Oddzielną uchwałą radni zapalą „zielone światło” dla projektu geotermalnego, który w stu procentach będzie sfinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pod koniec września burmistrz podpisał w Warszawie umowę na wykonanie w Sochaczewie badawczego odwiertu geotermalnego. Wydobyta spod ziemi słodka woda o temperaturze ok. 40 stopni miałaby ogrzewać mieszkania, a po odzyskaniu ciepła i uzdatnieniu trafiać do wodociągu. Wstępnie koszty tego zadania oszacowano na 10.980.000 zł. Taka też dotacja ma trafić na konto miasta w 2018 roku. Zgoda rady na realizację projektu pod nazwą „Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla celów ciepłowniczych na obszarze miasta poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1” pozwoli burmistrzowi jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na wykonawstwo robót. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, czas ma zasadnicze znaczenie, gdyż terminy są krótkie a projekt technologicznie złożony.
  • Powołany zostanie pięcioosobowy zespół do wyboru ławników sądowych. Chodzi o uzupełnienie składu ławników o trzy osoby do orzekania w sądach w Sochaczewie i Płocku.
  • Radni zdecydują o wystawieniu na sprzedaż atrakcyjnie położone działki budowlanej o powierzchni 561 m2, znajdującej się przy ul. Prostej, róg z Żeglarską. Ustalą też zakres prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na objętym ochroną konserwatora dębie szypułkowym rosnącym przy ul. Grunwaldzkiej. O ich przeprowadzenie zwróciła się do ratusza wspólnota mieszkaniowa.
  • Dwie Szkoły Podstawowe nr 1 przy ul. Ryszarda Kaczorowskiego i 6 przy ul. Staszica, otrzymają nowe statuty. To dawne Gimnazja nr 1 i 2 przekształcone w ośmioklasowe podstawówki. Z kolei dotychczasowe sześcioklasowe podstawówki nr 2, 3, 4 i 7 odrębnymi uchwałami przekształcone będą w szkoły ośmioklasowe. Każda z nich zachowa dotychczasowy numer i swego patrona – Marię Konopnicką, Bolesława Krzywoustego, Janusza Korczaka i Fryderyka Chopina.
  • Radni przyjmą miejskie programy Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
  • Na koniec zapoznają się z informacją o stanie miejskiej oświaty w roku szkolnym 2016/2017. Szczegółowe, trzydziestostronicowe podsumowanie przygotowane przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, zawiera m.in. dane o sieci szkół, liczbie uczniów i przedszkolaków, wydatkach na oświatę, dotacjach przekazywanych prywatnym placówkom edukacyjnym, awansie zawodowym nauczycieli, inwestycjach w bazę dydaktyczną i sportową prowadzonych przez szkoły programach wsparcia dla uczniów, stypendiach itd.