Rusza wymiana wodociągu w ul. Załamanej

0
66

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. informuje, iż  od dnia 15.01.2018 r. rozpocznie prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Załamanej z uwagi na jej zły stan techniczny.

Generalnym wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI (tel. 604-969-173).

W przypadku pytań w sprawie przełączenia do nowej sieci wodociągowej należy kontaktować się z przedstawicielami ZWiK lub generalnym wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 bądź telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30  wew. 26.

Jednocześnie informuję, iż po zakończeniu robót związanych z budową sieci wodociągowej, Spółka przystąpi do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Załamanej w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta – Sochaczew – etap II (część II)”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew prosi o cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzenia robót.