Ruszył program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

0
28

Od 1 września  2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie ruszył program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest ściśle związany z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2016 – 2020. Głównym założeniem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację i ćwiczenia korygujące zachowania, przekonania i intencje. Działania nasze mają na celu:

– uświadomienie sprawcy czym jest przemoc
– uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich
– rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe
– opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy
– nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji
– naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych
– naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć
Program zaplanowany jest na 26 spotkań raz w tygodniu (z czego dwa to spotkania indywidualne służące kwalifikacji ). Zajęcia podzielone są na 8 bloków tematycznych. Na każdy z nich przeznaczamy trzy spotkania.  W programie może uczestniczyć każdy, kto nie radzi sobie z własnymi zachowaniami przemocowymi, oprócz:
– osób chorych psychicznie
– nałogowych hazardzistów
– osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii
– osób, które nie są sprawcami przemocy domowej. Do udziału w programie można zgłaszać się osobiście, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65 (budynek Starostwa Powiatowego, I piętro pok. 112) lub telefonicznie: (046) 864 18 63.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie