Rybno. Dzień wolny w Urzędzie

0
105

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18.10.2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rybno

Ustala się dzień 2 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy bez odpracowania dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rybno.

Zarządzenie nr 93/2017 wójta gminy Rybno z dnia 18 października 2017 r.