Rybno. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg

0
121

Informacja

dotycząca zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania

dróg gminnych i wewnętrznych

na terenie gminy Rybno w sezonie zimowym 2017/2018

– dla 3 rejonów obszarowych

 

Teren gminy Rybno podzielony został na trzy rejony obszarowe:

Zimowe utrzymanie w zakresie odśnieżanie dróg w REJONIE OBSZAROWYM Nr 1 i w REJONIE OBSZAROWYM Nr  3  będzie wykonywała:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie, ul. Parkowa 7

Telefony kontaktowe:

Elżbieta Żyżyńska  –   694 456 361

Łukasz  Żyżyński    –   606 855 379

– REJON OBSZAROWY Nr 1 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi: Wężyki, Sarnów, Antosin, Karolków Rybnowski, Nowa Wieś, Aleksandrów, część m. Rybno (ul. Borowa, ul. Szkolna, ul. Osiedle XXX-lecia) oraz parking przy Zespole Szkół w Rybnie.

– REJON OBSZAROWY Nr 3 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi: część. m. Jasieniec, Złota, Wesoła, Konstantynów, Bronisław, część m. Nowy Szwarocin, część m. Erminów

Zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżanie dróg w REJONIE OBSZAROWYM Nr 2 będzie się zajmował Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Rybno.

Telefony kontaktowe:

Jarosław Cieślak – 505 454 998

Adam Orłowski – 606 183 960

– REJON OBSZAROWY Nr 2 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi: Rybionek, Ludwików, Kamieńszczyzna, część. m. Jasieniec, część m. Rybno (ul. Parkowa i ul. Towarowa), Cypriany, Zofiówka, Ćmiszew Rybnowski, Józin, Ćmiszew Parcel, Erminów.

Standardy zimowego utrzymania dróg – drogi powiatowe
Utrzymanie dróg zimą – drogi wojewódzkie