Rybno. KOMUNIKAT

0
59

Urząd Gminy w Rybnie informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017.783) oraz Uchwałą Nr 57/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 r. w województwie mazowieckim,

na terenie gminy Rybno obowiązuje bezwzględny

zakaz uprawy

maku oraz konopi włóknistych.

Realizując zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, pracownicy Urzędu Gminy Rybno w ramach nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych dokonają w miesiącach czerwiec – lipiec br. przeglądu gruntów na terenie gminy Rybno w zakresie przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi.

zakazuprawy2017.pdf – – 790 kb