Rybno. Obwieszczenia wójta

0
159

 

Obwieszczenie RGK.6733.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19.12.2017 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Zawiadamia się, że w dniu 14 grudnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Marcina Kitlińskiego – przedstawiciela Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin Rejon Energentyczny Łowicz, ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa energetycznego w linii napowietrznej SN 15 kV, budowie siec energetycznej kablowej SN 15 kV ok. 863 m, budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV o dłougości ok. 265 m  oraz budowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 202/2, 225, 224, 238, 229/1, 229/3, 228/1, 229/3, 228/1, 230, 228/5, 228/4, 231 położonych w obrębie geodezyjnym 0025 Złota gm. Rybno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wójt gminy Rybno                                                                                                      

Grzegorz Kropiak

  Obwieszczenie RGK.6733.3.2017

 


Obwieszczenie RGK.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19.12.2017 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Zawiadamia się, że w dniu 19 grudnia 2017 r. wójt gminy Rybno wydał decyzję nr 2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wg projektu „SOC 4403 A” zlokalizowanej na fragmencie działki nr ewid. 187/1 we wsi Rybno w gminie Rybno, obejmującej m. in. następujące obiekty: stalową kratownicę o wysokości do 65,00 m, 9 szt. anten sektorowych, 4 szt. anten radiolinii, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze oraz ogrodzenie stacji.

Wójt gminy Rybno

                                                                 Grzegorz Kropiak 

Obwieszczenie RGK.6733.2.2017