Rybno. Ogłoszenie

0
135

Ogłoszenie RGK 6721.11.2017

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rybno o godzinie 12:00.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Ogłoszenie RGK 6721.11.2017