Rybno. Ogłoszenie – Azbest 2018

0
95

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Rybno do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno w 2018 r. informuję, że od 15.01.2018 r. do 15.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Rybno, pok. 18, przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Rybno.

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na  terenie gminy Rybno. Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy niezbędne załączniki.

 

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Rybno, pok. 18.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Wniosek na utylizację wyrobów zawierających azbest

Załącznik nr 1 – informacja o wyrobach zawierających azbest

Załącznik nr 2 – ocena stanu