Rybno. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości …

0
43

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości w Erminowie

WÓJT GMINY RYBNO

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych na podstawie Uchwały Nr XXXII.140.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. oraz Zarządzenia Nr 32/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Obręb Erminów

Nr działki 204/3 i 205/3

Powierzchnia działki 0.4885 ha i 0.1028 ha

Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze (pow. w m²)  Bz (4885m²) i RIVb (1028m²)

Oznaczenie w Księdze Wieczystej KW Nr KW PL1O/00022028/6

Opis nieruchomości Nieruchomość położona naprzeciw Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie stanowiąca tereny rekreacyjno–wypoczynkowe

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Brak planu; Studium: tereny rozwoju usług nieuciążliwych

Sposób zagospodarowania przestrzennego – usługi nieuciążliwe

Cena wywoławcza nieruchomości 118.260,00 zł

Wadium 10.000,00 zł

Postąpienie na przetargu 1.200,00 zł