Rybno sprzedaje działki

0
123

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XXXII.140.2017 z dnia 30                                                                                                marca 2017 r.

Obręb Erminów

Nr. działki 204/3 i 205/3

Powierzchnia działki 0.4885ha i 0.1028ha

Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze (pow. w m²) Bz (4885m²) RIVb (1028m²)

Księga wieczysta i tytuł własności KW PL1O/00022028/6

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona naprzeciw Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie stanowiąca tereny rekreacyjno–wypoczynkowe

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Brak planu; Studium: tereny rozwoju usług nieuciążliwych

Sposób zagospodarowania przestrzennego Usługi nieuciążliwe

Cena nieruchomości 118.260,00

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i zaproponowanie najwyższej ceny.

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

sprzedaz-erminow.doc – Sprzedaż Erminów – 17 kb